Een leven lang leren

Een leven lang leren

Wist jij dat de manier van leren lopen iets zegt over de manier van leren van je kind?

Je hele leven leren, dat is voor veel mensen niet echt iets waar ze blij van worden.
Vraag het aan een gemiddelde scholier en waarschijnlijk krijg je een meewarige blik en een zware zucht als antwoord..…echt niet! Na school is het leren wel even klaar.

Toch is je hele leven leren helemaal niet zo erg als het op het eerste gezicht lijkt, immers: ‘je bent nooit te oud om te leren’! Vaak wordt gedacht dat leren alleen op school gedaan wordt, maar ook daarvoor en daarna leren we.

Neem nou het leren lopen; eerst deed je gewoon wat loopbewegingen in de lucht, later bleek dat deze bewegingen goed van pas kwamen toen je je bijvoorbeeld vasthield aan de box. Weer later ontdekte je dat je aan de hand bij iemand ineens een stuk verder kon lopen om vervolgens, binnen de kortste keren, gewoon zelf aan de wandel te gaan…

In bovenstaand stukje zijn eigenlijk alle leerfasen genoemd; eerst min of meer per ongeluk ontdekken dat je iets kunt, daarna oefenen met hulp (van iets of iemand) om het daarna gewoon zelf te kunnen. Niet elke fase duurt even lang en niet elke fase is even intensief. De één neemt alle tijd om met de benen loopbewegingen te maken terwijl de ander heel wat stappen zet in de box. De één vindt het heel fijn dat er veel geoefend kan worden, de ander houdt die fase het liefst zo kort mogelijk. Iedereen leert lopen op zijn of haar manier en in zijn of haar tempo, maar uiteindelijk heb je het letterlijk onder de knie gekregen!

Bij het leren op school ga je ook telkens door deze leerfasen, al ben je je dat niet altijd bewust.

Leren door iets zelf te ontdekken…
Leren doordat iemand het voordoet.
Leren door te oefenen.

Zo heb je langzaam maar zeker (want fouten maken mag en de tijd ervoor nemen ook) er weer iets bij geleerd. Zodra je in die fase bent beland, ben je bewust bekwaam. Je hebt iets geleerd, je weet dat je het kunt en je kunt het ook toepassen.

Net als leren lopen…!