Hooggevoeligheid, een last of een gave?

Hooggevoeligheid, een last of  een gave?

Peter
Tijdens de biologieles loopt Peter (13 jaar) met roodomrande ogen en tranen op zijn wangen de klas uit. Hij kan er niet meer tegen. Uitleg over de organen van het lichaam. Veel te bloederig voor hem. Het maakt hem misselijk.
Hij wil ook niet meer de klas in, want wat zullen de andere kinderen er dan van zeggen.

Naima
Het is twee uur en de klas is aan het tekenen. Een les waarbij de kinderen rustig aan het werk zijn. Opeens begint Naima te huilen. Ze loopt naar Robin en zegt heel zacht tegen hem: Ik vind het zo erg van je opa!
Robin schrikt, want hij heeft niets aan de klas verteld en toch weet Naima blijkbaar dat zijn opa heel ernstig ziek is.

Twee voorbeelden van kinderen die hoog gevoelig zijn.
Hooggevoeligheid is een eigenschap en het komt evenveel voor bij mannen als vrouwen. Elaine Aron, een Amerikaanse psychotherapeute en universitair docent, is de grondlegster van het begrip HSP (High Sensitive Person).
Hooggevoelige mensen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merken meer signalen en details op. Zij raken dan ook eerder overprikkeld door een teveel aan prikkels.

Uit de voorbeelden van hierboven wordt duidelijk dat Peter en Naima meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Bij Peter gaat het dan om zijn rijke innerlijke leven; hij fantaseert al verder als hij een plaatje ziet of een verhaal hoort over een (bloederig) orgaan of een lichaam. Hij wordt dan echt misselijk. Hij voelt heel intens.
Naima voelt stemmingen heel goed aan en weet dat Robin een opa heeft die ernstig ziek is. Ze kan hem hierin steunen, maar voor haar voelt het ook naar omdat ze de emotie zo heftig aanvoelt. Robin kan de emotie, blijkbaar, even van zich af zetten, Naima kan dat niet. Zij barst ineens in tranen uit.

Nu lijkt het alsof hooggevoeligheid alleen maar nare kanten met zich meebrengt, maar dat is natuurlijk niet zo. HSP’ers kunnen (o.a.) anderen goed troosten, hulp bieden, voor een ander zorgen, en ze zijn ook plichtsgetrouw en perfectionistisch.

Het gaat er vooral om dat HSP’ers leren omgaan met hun positieve kanten en valkuilen. Om goed in balans te blijven als HSP’er is het belangrijk om te weten waar grenzen liggen (en die dan ook te accepteren), een balans te vinden tussen in- en ontspanning en goed te aarden (je lichaam voelen).

Peter en Naima redden zich wel, zij hebben goede afspraken gemaakt met hun leerkrachten en voelen zich gehoord en gezien.

Heb jij nou ook een kind dat hooggevoelig is en je weet even niet hoe je verder moet? Kom dan naar de (betaalde) workshop van Kindercoaches Gelderland op woensdag 3 oktober bij ’t Brewinc in Doetinchem. Aanmelden kan op de website van de bibliotheek.